Điều khoản và điều kiện

Người dùng cần đọc và đồng ý Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại Webcado.info. Bằng việc truy cập, người dùng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây:

1/ Độ tuổi

Độ tuổi phù hợp để sử dụng thông tin tại Webcado.info là từ đủ 18 tuổi. Chúng tôi không chấp nhận và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng nào chưa đủ tuổi hợp pháp tham gia cá cược bóng đá trên diễn đàn.

2/ Quyền và trách nhiệm của người dùng

  • Truy cập vào nội dung và chức năng của diễn đàn theo quy định của chúng tôi.
  • Sử dụng diễn đàn chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản cá cược liên kết với diễn đàn.

3/ Quyền riêng tư

Webcado.info sẽ thu thập bình luận, nội dung đăng tải, lượt truy cập của Người dùng để phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển website. Thông tin của Người dùng được bảo vệ và cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Người dùng.

4/ Sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu, nội dung, logo, thiết kế, hình ảnh, âm thanh và các tài nguyên khác trên webcado.info là tài sản sở hữu trí tuệ của diễn đàn và/hoặc các bên thứ ba liên quan.

Người dùng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng.

Mọi nội dung người dùng đăng tải trên diễn đàn phải tuân thủ quyền bản quyền của bên thứ ba. Người dùng không được đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

5/ Các hành vi cấm

  • Sử dụng diễn đàn để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm đánh cược trái phép, rửa tiền, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến cá cược bóng đá.
  • Đăng tải, chia sẻ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có tính chất phân biệt, xúc phạm, đe dọa, khiêu dâm, bạo lực hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Xâm phạm, tấn công, can thiệp hoặc gây cản trở đến hệ thống, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ của diễn đàn.
  • Đăng tải nội dung spam hoặc quảng cáo không đúng định dạng trên diễn đàn. Người dùng chỉ được quảng cáo hoặc chia sẻ liên kết đến các nội dung có liên quan đến bóng đá và cá cược một cách hợp pháp và theo quy định của diễn đàn.

6/ Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào mà diễn đàn xem là vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt truy cập bất kỳ thành viên nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc gây ra sự cố, hành vi gây hại hoặc đe dọa đến an ninh và tính ổn định của diễn đàn.

Xem thêm thông tin về chúng tôi: